Eurofins Belgium NL >> Milieu >> Kwaliteit

Kwaliteit

Sidebar Image

Kwaliteit

Eurofins Environment Testing Belgium groepeert meerdere vestigingen en heeft sinds haar oprichting steeds het accent gelegd op kwaliteit en continuïteit. Een onafhankelijke kwaliteitsverantwoordelijke zorgt ervoor dat de kwaliteit op het bedrijfsintern en administratief vlak wordt opgevolgd, en waar nodig bijgestuurd.

De Waalse Regering heeft Eurofins Analytico B.V. in Nederland erkend als laboratorium. Hieronder vindt u een overzicht van onze erkenningen in België en Nederland.

 

Gecertificeerd milieumanagementsysteem conform NEN-EN-ISO 14001:2015

Voor het beheersen en verbeteren van de eigen milieuprestaties werkt Eurofins Analytico B.V. volgens een milieumanagementsysteem welke door TüV gecertificeerd is tegen NEN-EN-ISO 14001. Zie Certificaat ISO 14001-NL.

 

Erkenningen

Vlaanderen: Vlarel

Eurofins Analytico B.V. (Nederland) is door het departement Omgeving erkend voor het uitvoeren van monsternemingsactiviteiten en laboratorium analyses in een of meerdere watermatrices. Een overzicht is beschikbaar op de website van het departement (https://www.lne.be/erkende-laboratoria#water). Zie Vlaams Dep. Omgeving erkenning wateranalyse Eurofins Analytico.

Eurofins Air Monitoring (België) is door het het departement Omgeving erkend als laboratorium in de discipline lucht. Zie onze downloadpagina

Vlaanderen: Materialendecreet en het Bodemdecreet
Eurofins Analytico is door het OVAM erkend voor monsterneming van bodemverbeterende middelen en voor het uitvoeren van laboratorium analyses in de matrices bodem en materialen voor de pakketten (B.1, B.5, B.6, G.1) en (MA.2, A.2.1, A,2,2, A.3.1, A.3.2, A.5.2). Eurofins ACMAA Testing b.v. is door het OVAM erkend voor het uitvoeren van laboratorium analyses in de matrices bodem en materialen voor de pakketten B.4 en A.7. Zie onze downloadpagina

Erkenning Brussels gewest

Eurofins Analytico B.V. is door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering erkend voor het uitvoeren van laboratorium analyses welke op de door RvA geaccrediteerde scope zijn vermeld. Zie Erkenning Brussels Gewest Eurofins Analytico.

Eurofins Air Monitoring is door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering erkend als laboratorium voor het uitvoeren van analyses waarvoor zij geaccrediteerd is. Zie Erkenning Brussels Gewest Eurofins Air Monitoring.

Wallonië: Decreet 5 december 2008: erkend laboratorium

De Waalse Regering heeft Eurofins Analytico B.V. erkend als laboratorium. Zie Waalse erkenning voor Eurofins Analytico.

Wallonië: afvalstoffen (arrêtéministériel octroyant l´agrement en qualité de laboratoire d´analyse de dechets)

Eurofins Analytico B.V. is door de minister van milieu, gebiedsontwikkeling en verkeer (le Ministre de l´environnement, de l´Aménagement du Territoire et de la Mobilité) van het Waalse gewest erkend voor het uitvoeren van laboratorium analyses in de  matrix afvalstoffen. Zie Waalse Erkenning Afvalstoffenanalyse Eurofins Analytico.

Wallonië: Bodemdecreet (décret relatif à la gestion des sols)

Eurofins Analytico B.V. is door het Département du Sol et des Dechets van het Waalse gewest erkend voor het uitvoeren van laboratorium analyses in de matrix bodem. Zie Waalse Erkenning Bodemanalyse Eurofins Analytico.

Wallonië: Decreet voor de bescherming van oppervlakte water tegen verontreinigingen (arrêté ministériel en matière de protection des eaux de surface, cat. A et C)

Eurofins Analytico B.V. is door de minister van milieu, gebiedsontwikkeling en verkeer (le Ministre de l´environnement, de l´Aménagement du Territoire et de la Mobilité) van het Waalse gewest erkend voor het uitvoeren van laboratorium analyses in de matrix water, de categorieën A en C. Zie Waalse Erkenning Wateranalyse Eurofins Analytico.

 

Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden:

Eurofins Belgium NV: Nederlands, Frans, Engels

Eurofins Analytico B.V.: Nederlands, Engels, Spaans