Diensten >> Water >> Afvalwater

Afvalwater

Sidebar Image

In België moet men voldoen aan de lozingsvoorwaarden die opgenomen zijn in de VLAREM. Dit kunnen de algemene lozingsvoorwaarden betreffen, maar ook de sectorale lozingsnormen. Alle bedrijven die afvalwater afvoeren op de riolering of rechtstreeks op het oppervlaktewater lozen, moeten wettelijk jaarlijks aangifte doen van hun zuiveringsheffing. (Zie ook Meetcampagnes.)

Aanvullend kan een bedrijf een eigen lozingsvergunning hebben, die is afgestemd op het productieproces. Hierin staan de eisen vermeld waaraan het afvalwater moet voldoen, waaronder de maximaal toegestane concentraties voor specifieke verbindingen. Deze gegevens staan doorgaans vermeld in de milieuvergunning van het bedrijf.

Meten van (lage) concentraties

Eurofins is geaccrediteerd en erkend om de gehaltes van de afvalwaterparameters conform de voorschriften in de lozingsvergunning en de gehaltes van de heffingsparameters voor u te bepalen. Wij bieden u daarbij de volledige service, van monster tot rapport.

Eurofins beschikt over de apparatuur om een brede range van geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, brandvertragers, hormoonverstoorders, ftalaten, GenX, PFOS, PFOA en andere bijzondere verbindingen in zeer lage concentraties te meten.

Eurofins beschikt over erkenningen en accreditaties die vereist zijn om wateranalyses uit te voeren. Onze erkenningen, accreditaties en meer informatie over onze analysemogelijkheden vindt u op onze download pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of via belgie-env@eurofins.be. Onze experts helpen u graag verder.