Diensten >> Specialistisch onderzoek >> Kaderrichtlijn Water

Onderzoek naar Kaderrichtlijn Water

Sidebar Image

De Europese Kaderrichtlijn Water geldt voor alle EU-lidstaten en moet zorgen voor een goede waterkwaliteit van alle oppervlakte- en grondwater binnen de Europese Unie. Dit houdt in dat een aantal stoffen vanwege hun hoge toxiciteit en/of persistentie niet of in zeer lage concentraties mogen voorkomen in het water. Er zijn milieukwaliteitsnormen vastgesteld voor een aantal prioritaire stoffen.

Eurofins is reeds jaren nauw betrokken bij monitoringsprogramma's en voert onderzoeken uit voor diverse partijen waaronder overheidsinstanties. Wij analyseren uw watermonsters op alle prioritaire stoffen, zoals zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en bestrijdingsmiddelen. Meer informatie over onze analysemogelijkheden vindt u op onze download pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of belgie-env@eurofins.be. Onze experts helpen u graag verder.