Diensten >> Specialistisch onderzoek >> Radioactiviteit

Radioactiviteitsanalyses in water

Sidebar Image

Radionucliden zijn isotopen van elementen, die door radioactief verval straling uitsturen (α,β en γ). Deze kunnen in water komen via radioactiviteit van gesteente of door menselijke processen. In kleine concentraties zijn deze al kankerverwekkend. 

Gebruikt u in uw productieproces grondwater en/of oppervlaktewater, dat bestemd is voor menselijke consumptie? Dan gelden er voor u vanaf 28 december 2016 verschillende uitvoeringsregels voor de controle op radioactieve stoffen, die vastgelegd zijn in het Koninklijk Besluit van 31 mei 2016.

De experts van Eurofins staan u hierin graag bij, vanaf het plan voor de staalname tot rapportage aan het FANC. Alle nodige informatie – zowel inhoudelijk als tools voor de registratie, het opstellen van een meetplan, beschikbare Excel file enzovoort – vindt u op de website van FANC. U kunt bij ons terecht voor de juiste documentatie en verwijzingen.

Eurofins beschikt over erkenningen en accreditaties die vereist zijn om radioactiviteitsanalyses in water uit te voeren. Onze erkenningen, accreditaties en meer informatie over onze analysemogelijkheden vindt u op onze download pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of via belgie-env@eurofins.be. Onze experts helpen u graag verder.