Diensten >> Water >> Drinkwater

Drinkwater

Sidebar Image

In België dient het drinkwater te voldoen aan een zeer strenge normering om de veiligheid voor de consument te garanderen. Daarin bestaat een onderscheid tussen water als drinkwater en water dat in contact komt met voeding.

Gebruik van water als drinkwater

Het gebruik van water als drinkwater dient te voldoen aan het Besluit van de Vlaamse Regering inzake de kwaliteit en de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie. Hierbij worden enkele standaard chemische en bacteriologische parameters bepaald, die in verband worden gebracht met  gezondheidsrisico’s. Daarnaast worden ook indicatorparameters meegenomen bij de evaluatie van de drinkwaterkwaliteit. Meer informatie betreffende deze wetgeving en de te analyseren parameters vindt u op de website van VMM: Handleiding controle- en rapporteringsverplichtingen private waterleveranciers.

Gebruik van water dat in contact komt met voeding

Het gebruik van water dat in contact komt met voeding moet voldoen aan het Koninklijk Besluit (KB) voor de kwaliteit van water voor menselijke consumptie, dat in voedingsmiddeleninrichtingen wordt gebruikt. Hierbij dient het bedrijf een aantal bewakingscontroles per jaar uit te voeren, aanvullend op een volledige controle van het drinkwater.

De bewakingscontrole bestaat uit een analyse van de microbiologische en chemische minimumvereisten, die zijn opgenomen in de rubriek Parameters Groep A van het KB. Die vereisten worden nog uitgebreid, afhankelijk van het productieproces, met eventuele indicatorparameters. De frequentie van deze bewakingscontroles is afhankelijk van het dagelijks verbruik.

De volledige controle omvat de Parameters Groep B van het KB. Ook hier wordt de frequentie bepaald afhankelijk van het verbruik. De gevraagde parameters worden vaak aangepast naar aanleiding van de voorbehandeling op het leidingwater, die in het proces wordt uitgevoerd. In de Bijlage 2 van het document  “in dit Koninklijk Besluit_ Te analyseren parameters volgens de behandelingen op leidingwater’’, te vinden op de website van FAVV, kunt u meer informatie hierover vinden.

Eurofins beschikt over erkenningen en accreditaties die vereist zijn om wateranalyses uit te voeren. Onze erkenningen, accreditaties en meer informatie over onze analysemogelijkheden vindt u op onze download pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of via belgie-env@eurofins.be. Onze experts helpen u graag verder.