Milieu >> Diensten >> Bodemverbeterende middelen

Bodemverbeterende middelen

Sidebar Image

Eurofins is gespecialiseerd in de analyse van grondstoffen, die bestemd zijn voor gebruik als meststof of als bodemverbeterend middel conform VLAREMA 6. Binnen deze matrix voert Eurofins verschillende analyses uit, waarbij onze experts de procedure van het CMA volgen.

Kwaliteit op de eerste plaats

De kwaliteit van onze analyses staat altijd centraal in ons laboratorium. Dit betekent dat de toegepaste analysemethodes van bodemverbeterend materiaal zijn gebaseerd op de VLAREMA 6. Bovendien zijn de prestatiekenmerken zorgvuldig vastgelegd. Deze worden middels eerste-, tweede- en derdelijns controles continu getoetst. Eind december 2017 keurde de Vlaamse Regering VLAREMA 6 definitief goed. De nieuwe en gewijzigde bepalingen zijn vanaf maart 2018 van kracht.

De criteria voor grondstoffen, bestemd voor gebruik als meststof of bodemverbeterend middel, zijn nu gewijzigd en opgenomen in bijlage 2.3.1.A, bijlage 2.3.1.B en bijlage 2.3.1.C. van VLAREMA 6.

Pakketten voor bodemverbeterende middelen

We onderscheiden 2 pakketten:

  1. VLAREMA 6 standaardpakket: 8 metalen, minerale olie (GC-FID), 16 PAK’s, hogere chloorbenzenen (tetra, penta en hexachloorbenzenen) en PCB’s inclusief verzeping (CMA/3/W en CMA/3/X);
  2. VLAREMA 6 beperkt pakket: 8 metalen, minerale olie (GC-FID), 16 PAK’s inclusief verzeping (CMA/3/W).

Uit de onderstaande tabel wordt duidelijk wel pakket voor u het meest geschikt is.

 

Situatie A

Situatie B

Inputstromen naar composteerinstallatie, vergistingsinstallatie of biomixinstallatie

Inputstroom gaat rechtstreeks naar een vergister/composteerder met een geldig, volwaardig keuringsattest. Als de inputstroom door de vergister ingedeeld wordt als risicoklasse 2 à VLAREMA 6 beperkt pakket Indien de vergister de inputstroom niet indeelt als risicoklasse 2 => VLAREMA 6 standaardpakket

Inputstroom gaat rechtstreeks naar een vergister/composteerder zonder geldig, volwaardig keuringsattest of de inputstroom gaat eerst naar een biomixproducent en vervolgens naar een vergister/composteerder => VLAREMA 6 standaardpakket

Eindproducten

Indien de producent beschikt over een geldig, volwaardig keuringsattest => VLAREMA 6 beperkt pakket

Indien de producent niet beschikt over een geldig, volwaardig keuringsattest of de grondstof gaat rechtstreeks naar de landbouw =>  VLAREMA 6 standaardpakket

Eurofins beschikt over erkenningen en accreditaties die vereist zijn om analyses op bodemverbeterende middelen uit te voeren. Onze erkenningen, accreditaties en meer informatie over onze analysemogelijkheden vindt u op onze download pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of via belgie-env@eurofins.be. Onze experts helpen u graag verder.