Services >> Toxicology >> Solvents

Solventen

Sidebar Image

Naast alkohol, methanol, aceton, diethylether, (iso-)propanol worden ook chloroform, dichloormethaan, tetrachloormethaan, tolueen, benzeen en xylenen aangetoond.