Services >> Toxicology >> Heavy-metals

Corresieve substanties en zware metalen

Sidebar Image

De meest voorkomende elementen zijn arseen, thallium, cadmium, nikkel, kwik en lood.