Services >> DNA >> Kinship

Verwantschapsonderzoek

Sidebar Image

Bij DNA-verwantschapsonderzoek wordt door middel van het vergelijken van DNA-profielen nagegaan of personen aan elkaar verwant kunnen zijn. Voor het opstellen van een DNA-profiel wordt een reeks van 15 tot 24 verschillende DNA-merkers gebruikt. Dit DNA-profiel is uniek voor elk individu, met uitzondering van eeneiige tweelingen.

In sommige gevallen is DNA-verwantschapsonderzoek nodig om onbekende overleden personen te identificeren. Vergelijking van de DNA-profielen van de vermoedelijke familieleden van de overledene met het DNA-profiel verkregen uit celmateriaal van het stoffelijk overschot moet hierin duidelijkheid geven. Ook bij de opsporing van vermiste personen kan DNA-verwantschapsonderzoek een rol spelen. Maar ook bij asielaanvragen en gezinshereniging is soms DNA-verwantschapsonderzoek nodig. Ook kan onderzoek naar ouder-kind-relaties noodzakelijk zijn binnen een strafzaak (zoals in zedenzaken).

Volgende verwantschapsbepalingen zijn mogelijk: relatie grootouders/kleinkind, sibling (broer/zus, halfbroer/halfzus, oom-tante/neef-nicht), incest zaken (vader-dochter, moeder-zoon, broer-zus) en avuncular index (man gerelateerd aan vermoedelijke vader is de biologische vader).

Bij verwantschapsonderzoek kan bijkomend een DNA-onderzoek van het Y-chromosoom of het X-chromosoom uitgevoerd worden.

In de meeste gevallen wordt wangslijmvlies als uitgangsmateriaal gebruikt om het DNA uit te halen. Maar wanneer een verwantschap moet worden bepaald met een overleden persoon, kan het onderzoek worden beperkt door het materiaal van deze persoon dat (nog) beschikbaar is.

Na het afnemen van alle stalen voor onderzoek wordt de analyse in het laboratorium opgestart. Afhankelijk of het DNA-onderzoek al dan niet in het kader van een gerechtelijke procedure verloopt zal een rapport worden opgesteld dat binnen 4 weken na afname van de stalen zal verstuurd worden. In een gerechtelijke procedure zal eerst een voorlopig rapport worden opgemaakt waarna de verschillende partijen tenminste 2 weken de tijd krijgen om opmerkingen te formuleren. Hierna zal het eindverslag naar de rechtbank en de verschillende partijen worden gestuurd. In al de andere gevallen zal het eindverslag na de analyse worden opgemaakt en verstuurd naar de verschillende betrokken personen.