Services >> Toxicology >> Insecticides

Insecticiden

Sidebar Image

Naast de screening op cholinestereaseinhibitoren, worden zowel insecticiden, als herbiciden en raticiden bepaald door middel van chromatografie.