Forensics >> Services >> DNA

DNA

Sidebar Image

Het DNA-laboratorium van Eurofins Forensics Belgium verricht forensisch DNA-onderzoek (humane identificatie), voornamelijk voor het Ministerie van Justitie in België. Het forensisch DNA-laboratorium is sedert 1996 geaccrediteerd voor deze DNA-analyses door BELAC en is erkend door het Ministerie van Justitie als forensisch DNA-labo in strafzaken.

DNA-analyses kunnen zeer zinvol zijn in forensische zaken enerzijds, in vaderschapsanalyses en verwantschapsonderzoeken anderzijds.

Door de combinatie van short tandem repeat loci (STR) in een multiplex polymerase chain reaction (PCR) kunnen personen geïdentificeerd worden met een zeer hoge graad van zekerheid. Door gebruik te maken van de PCR-technologie kunnen DNA-profielen (en bijgevolg identificatie) bepaald worden op zeer minimale en oude stalen, zelfs indien slecht bewaard.

Een DNA-profiel kan op zo goed als elk biologisch materiaal bepaald worden (bv. bloed(vlekken), speeksel(vlekken), sperma(vlekken), huidschilfers, haar, biologische weefsels, beenderen, tanden, …).

In ons laboratorium kunnen naast de 12 ESS loci (de European Set of Standard loci: D3S1358, vWA, FGA, TH01, D21S11, D8S1179, D18S51, D10S1248, D1S1656, D12S391, D2S441 en D22S1045) ook de STR loci TPOX, CSF1PO, D5S818, D13S317, D7S820, Penta E, Penta D, D16S539, D2S1338, D19S433, SE33 en CD-4 geanalyseerd worden. Daarnaast kan ook het geslacht worden bepaald aan de hand van de amelogenine locus op het X- en Y-chromosoom. Alle STR loci worden geanalyseerd op de ABI3500(xL) genetic analyzer.

In uitzonderlijke gevallen en zeer dringende zaken is het mogelijk om het resultaat van een DNA-analyse te bekomen binnen de 24 uur na staalontvangst (max 2-3 stalen). De reguliere DNA-analyses worden verricht in max. 1 maand.

Een deel van de analyses is geautomatiseerd door gebruik te maken van robotten, waardoor menselijke fouten vermeden worden. Er zijn 2 robotten beschikbaar: één voor pre-PCR set-up; een tweede voor de verwerking van post-PCR stalen.

Naast autosomale STR-analyses, voeren we in het laboratorium eveneens Y-STR-analyses en X-STR-analyses uit. Op het Y-chromosoom worden de STR-loci DYS389I, DYS389II, DYS439, DYS438, DYS392, DYS437, DYS393, DYS19, DYS390, DYS391, DYS385 a/b, DYS576, DYS448, DYS481, DYS549, DYS533, DYS570, DYS635, DYS643, DYS458, DYS456 en Y-GATA-H4 geanalyseerd. Op het X-chromosoom kan het laboratorium de STR-loci XS7132, DXS7423, DXS8378, DXS10074, DXS10079, DXS10101, DXS10103, DXS10134, DXS10135, DXS10146, DXS10148 en HPRTB analyseren.

In ons labo kan eveneens mitochondriaal DNA (mtDNA) geanalyseerd worden, specifiek voor stalen waarbij een nucleaire DNA-analyse geen resultaat opleverde of waarbij deze analyse niet kan uitgevoerd worden zoals op haren zonder haarwortel.

We beschikken ook over een P.A.L.M. lasermicrodissectie microscoop, waarmee specifiek individuele cellen geïsoleerd kunnen worden (bv. spermacellen uit postcoïtale cellen).

Daarnaast wordt in het laboratorium DNA-genotypering van Cannabis en Drug Metabolism Enzyme (DME)-genotypering uitgevoerd.