Eurofins Belgium NL >> Kwaliteit >> Food and Feed Testing

Kwaliteit

Sidebar Image

Eurofins Food Testing Belgium beschikt over de nodige Belac-certificaten:

Accreditatiecertificaat nr. 481-TEST: Geldig tot 2024-07-17 ( NL, FR, DU, ENG)

+ bijhorende scope (NL, ENG)

Eurofins Food Testing Belgium is erkend door het FAVV voor de testen waarnaar wordt verwezen in het erkenningsbesluit: zie Erkenningsbesluit FAVV 25/02/2013

Eurofins Food Testing Belgium is door LNE erkend als laboratorium in de discipline water voor de monsternames en analysen opgesomd in het erkenningsbesluit: zie Erkenningsbesluit LNE - water

Eurofins Food Testing Belgium is erkend krachtens de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en krachtens artikel 8 van het besluit van de Regering van de Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedures voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstelelijk gewest. Zie erkenningsbesluit BIM

Download hier onze algemene voorwaarden: Nederlands, Frans, Engels.