Services >> Criminalistics >> Time-of-death

Tijdsspanne tussen overlijden en autopsie

Sidebar Image

Bepaling van kalium, calcium, lactaat, hypoxanthine (en glusode, ureum, betahydroxyboterzuur) in het vitreumvocht.