Forensics >> Services >> Toxicology

Toxicologie

Sidebar Image

Toxicologie is reeds een oude wetenschap, reeds ten tijde van de Oude Egyptenaren waren er reeds geschriften die giftige substanties beschreven (Ebers payrus rollen, 1500 v.C.). Die giften kunnen onderverdeeld worden in 6 klassen: gassen, solventen, medicatie en drugs, insecticiden, zware metalen en corrosieven, toxines. Deze kunnen worden opgespoord in biologische vloeistoffen en –weefsels. Eens geïdentificeerd, kan de gifstof worden gekwantiseerd in het bloed. Zo kan men bepalen dat op basis van algemeen aanvaarde tabellen dat vb. een geneesmiddel in een subtherapeutische, therapeutische, toxische of lethale concentratie aanwezig is in het lichaam. Verder kan men hypothetisch berekenen hetzij hoeveel van een gifstof werd in genomen, hetzij de overlevingstijd tussen de toediening/inname en tijdstip van overlijden. Hiervoor worden hoogtechnologische apparaten gebruikt zoals GC/MSMS, UPLC/MSMS, headspace GC/MS en FID, HPLC/DAD en UV, UV-VIS spectrofotometrie, vlam AAS, ICP/OES, TLC.