Services >> Criminalistics >> Gunshot residue

Gunshot residue

Sidebar Image

Bepalen op swabs, genomen vanop de handen, van lood, antimoon en barium, alsook van zink, koper en titaan.