Eurofins Belgium NL >> Milieu >> Water

Houd de kwaliteit van het geloosde water onder controle

Sidebar Image

Vermijd verrassingen bij onverwachte afvalwatercontroles!

Wij voeren alle analyses en monsternames van afvalwater uit. Ons uitgebreid en modern laboratorium staat garant voor een snel, betrouwbaar en correct resultaat.

We beschikken over een team multidisciplinaire, gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers met een ruime ervaring. Ze geven u duurzaam advies bij de interpretatie van de analyseresultaten en ondersteunen u bij het onderzoek van eventuele afvalwaterstromen.

Zowel voor de verplichte jaarlijkse meetcampagne, ter bepaling van de vuilvracht, als voor het uitvoeren van het zelfcontroleprogramma, volgens het VLAREM, bieden wij de hoogste kwaliteit.

Voor meer informatie over afvalwateronderzoek of een uitgewerkt adviesvoorstel inclusief prijsindicatie kunt u contact opnemen met onze account managers: +32 (0)9 222 77 59. Wilt u liever gebeld worden, dan kunt u uw gegevens achterlaten via dit fomulier.

 

waterbehandeling