Milieu >> Nieuws >> Openingstijden tijdens de feestdagen 2019

Openingstijden tijdens de feestdagen 2019

Sidebar Image

 

 

 

 

 

(Voir ci-dessous pour la version française)

Geachte klant,

Bij deze informeren wij u graag over onze openingstijden gedurende de aankomende feestdagen.

Het labo is gesloten op woensdag 25 en donderdag 26 december. Spoedopdrachten die aangemeld zijn op dinsdag 24 december voor 15h, worden nog opgestart.  26 december geldt niet als werkdag voor de planning van uw opdracht. Overnightanalyses en 24u analyses aangemeld op 24 december, worden ten vroegste op vrijdag 27 december gerapporteerd.
Monsters met een beperkte conserveringstermijn worden enkel in geval van een spoedopdracht veiliggesteld.

Er is geen transport op woensdag 25 en donderdag 26 december. Dinsdag 24 en 31 december rijdt de transportdienst tot 12h.
Transporten op 27 en 30 december en vanaf 2020 lopen verder zoals ze ingepland staan. Mocht u in deze periode gesloten zijn en/of willen afzien van het ophalen van de stalen, gelieve ons hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

De afdeling klantenservice Belgie is met uitzondering van 25 december en 1 januari de hele periode bereikbaar. Gelieve de gezamenlijke mailbox (belgie-env-grond@eurofins.be) te gebruiken, zodat in afwezigheid van een collega uw vraag door een andere collega kan worden opgepakt.
Vanaf 2 januari 2020 zijn we weer op de gebruikelijke tijden geopend en beschikbaar.

Indien bovenstaande regeling voor u problemen geeft, kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice op het telefoonnummer +32 9 222 77 59. In overleg wordt dan naar een passende oplossing gezocht.

Wij bedanken u alvast voor de prettige samenwerking in 2019 en wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2020!

Hartelijk dank om bovenstaande informatie mede te delen aan de medewerkers binnen en buiten uw bedrijf die relevante contacten hebben met Eurofins.

 

Met vriendelijke groet,
Eurofins Belgium team

                                                                                                                                                                                                     

Cher client,

Par la présente, nous vous informons de nos heures d’ouverture pendant les fêtes de fin d’année.

Le laboratoire sera fermé les mercredis 25 et jeudi 26 décembre. Les demandes d’urgence encodées avant 15h le mardi 24 décembre seront traîtées. Le 26 décembre n’est pas considéré comme un jour ouvrable en ce qui concerne la planification de votre demande. Les analyses nocturnes et les analyses en 24h commandées le 24 décembre seront rapportées au plus tôt le vendredi 27 décembre.
Les prétraîtements éventuels pour les échantillons ayant un délai de conservation limité seront réalisés uniquement pour les demandes d’analyse encodées en urgence.

Il n’y aura pas de transport les mercredis 25 et jeudi 26 décembre.
Mardi 24 et 31 décembre notre service logisttique roulera jusqu’à 12h. Dans le cas ou vous désirez faire appel à notre service logistique, nous vous prions d’en faire la demande au plus tard le 19 décembre.
Les 27 et 30 décembre et à partir de 2020, les demandes de transport seront exécutées comme planifiées. Si votre entreprise est fermée pendant cette période, veuillez nous en informer à temps.

Le département Service Client Belgique est disponible pendant tout cette période, à l'exception des 25 décembre et 1er janvier. Merci d’utiliser exclusivement l’adresse e-mail (be-env@eurofins.be) afin que vos demandes soient traîtées lors de l’absence de l’une ou l’autre personne d’Eurofins.

A partir du 2 janvier 2020, les heures d’ouverture habituelles seront à nouveau d’application.

Dans le cas où les changements ci-dessus entraîneraient des inconvénients, n’hésitez pas à prendre contact avec

  - Lien Vandermosten - be-env@eurofins.be (+32 492 97 53 61)

  - Koen Jaspers – koenjaspers@eurofins.com (+32 474 42 03 89)

afin de trouver une solution adéquate.

Désormais veuillez uniquement utiliser les données de contact ci-dessus. 

Nous tenons à vous remercier pour l’excellente coopération en 2019 et nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et une excellente année 2020!

Merci de communiquer cette information à toute personne ayant des contacts avec Eurofins.


Veuillez recevoir nos meilleures salutations,
L’équipe d’Eurofins Environment Testing Belgique