Eurofins Belgium NL >> Milieu >> Lucht

Lucht

Sidebar Image

Controleer de efficiëntie van uw proces via de emissies aan de verschillende uitlaten en toon tevens aan dat u aan de wettelijke bepalingen en verplichtingen voldoet!

Wij voeren in heel Vlaanderen emissiemetingen uit. Doorgaans meten we simultaan de concentratie van meerdere uitgestoten stoffen.

Dit kan gaan over emissies aan een schouw, stookketel, oven, naverbrander, spuitcabine, proces-installatie...

Eurofins Belgium verzekert een optimale dienstverlening en heeft een AMINAL-erkenning voor de belangrijkste parameters:

  • Rookgasemissies: zuurstof (O2), zwaveldioxide (SO2), koolstofmonoxide (CO), koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxides NOx (NO en NO2)
  • Stofmetingen
  • Snelheids- en debietsmetingen
  • Solventmetingen
  • Metaalmetingen
  • Vluchtige Organische Stoffen (VOC) : solventen die in de lucht vrijkomen bij allerlei processen, bijvoorbeeld bij verven en lijmen
  • Temperatuur
  • Druk
lucht