Analyses >> Voederwaardeonderzoek >> Maïskuil

Maïskuil

Sidebar Image

Wat maakt uw kuil een topkuil?

Een topkuil begint met een goede bemesting van uw akkerland. Door gebruik te maken van onze bemestingsadviesen zorgt u voor een optimale groei van het gewas dat alle nodige nutriënten bevat die uw dieren nodig hebben. Een goede analyse van de ingekuilde maïs zal ook zorgen voor een goede melkproductie. 

Een belangerijke parameter in de maïskuil is het bestendig zetmeel. Het bestendig zetmeel is het gedeelte van het zetmeel dat niet in de pens wordt afgebroken, maar door enzymen in de dunnen darm wordt verteerd en opgenomen. In melkvee zijn dit de nutriënten die omgezet kunnen worden in lactose en stimulerend werken op de melk- en melkeiwitproductie. Voor een hoog lacterende koe wordt een maximaal gehalte van 6-7% bestendig zetmeel in het rantsoen aangeraden. 

Zetmeelgehalte en bestendigheid dalen

Na 1 jaar blijft slechts 20% van het bestendig zetmeel over in de kuil. Dit betekent dat een kuil met een hoog bestendig zetmeelpercentate relatief sterker daalt in bestendigheid, dan een maïskuil met een laag bestendig zetmeelpercentage. De afname van de bestendigheid zorgt voor een hogere verteringsnelheid naarmate de maiskuil langer in opslag is. 

De bestendigheid van het zetmeel heeft een duidelijk invloed op de melkproductie. Hoe meer bestendig zetmeel wordt gevoerd, des te hoger de productie. Het effect is echter het sterkst bij een laag aandeel snijmaïs (<50%) in het rantsoen. Wanneer veel maïs wordt gevoerd, is het totale aanbod voor bestendig zetmeel meestal voeldoende voor een hoge productie. 

Staalname van top tot bodem

Eurofins Agro biedt representatieve kuilanalyses. Door gebruik te maken van een boor die alle lagen van de kuil bemonsterd heeft u een beter zicht op wat u voederd dan plukmonsters. Daarnaast wordt op de verslagen het penskarakter weergegeven die u  eventuele bijsturingen aangeeft voor het inkuilen van maïs. Met behulp van het penskarakter kan u veel tijd en geld besparen doordat u vooraf een beeld heeft van hoe de kuil zal verteren in de pens en het rantsoen hier vooraf kan op worden afgestemd. Daarnaast geeft het penskarakter weer hoe u kuil zal evolueren tussen de datum van staalname en 6 maanden later. Na 6 maanden zal het bestendig zetmeel niet veel meer dalen.

BESTEL NU!