Analyses >> Voederwaardeonderzoek >> Graskuil

Graskuil

Sidebar Image

 Wat maakt uw kuil een topkuil?

Een topkuil begint met een goede bemesting van uw akkerland. Door gebruik te maken van onze bemestingsadviesen zorgt u voor een optimale groei van het gewas dat alle nodige nutriënten bevat die uw dieren nodig hebben. Een goede concervering na de oogst zal ook zorgen voor een goede melkproductie. 

Een goede conservering van de kuil vindt plaats wanneer na het afdekken van de kuil melkzuurbacteriën suikers omzetten naar melkzuur waardoor de pH daalt. Er onstaat een evenwichtssituatie wanneer de pH laag genoeg is. Deze omzetting vindt enkel plaats in een zuurstofloze omgeving, wat het belang weergeeft van een goede luchtdichte afdekking van de kuil. Indien de omstandigheden voor melkzuurbacteriën niet gustig zijn nemen boterzuurbacteriën de bovenhand en ligt broei op de loer wat de voerderwaarde sterk kunnen verlagen.

 Tips voor een goede graskuil

  • kies het juiste maaimoment (de zon zorgt voor suikerrijk gras, dus niet te snel maaien na een natte periode)
  • goed voordrogen (maar ook zeker niet te lang, pas ook op voor te droge kuilen)
  • bij lage temperaturen inkuilen
  • kies de juiste inkuilmethode (gehakselde kuilen zijn meestal beter aan te rijden en concerveren sneller doordat bacteriën een groter oppervlak ter beschikking hebben)
  • goed aanrijden 
  • direct na inkuilen luchtdicht afsluiten

Staalname van top tot bodem

Eurofins Agro biedt representatieve kuilanalyses. Door gebruik te maken van een boor die alle lagen van de kuil bemonsterd, heeft u een beter zicht op wat u voederd dan plukmonsters. Daarnaast wordt op de verslagen het penskarakter weergegeven die u  eventuele bijsturingen aangeeft voor het inkuilen van gras. Met behulp van het penskarakter kan u veel tijd en geld besparen doordat u vooraf een beeld heeft van hoe de kuil zal verteren in de pens en het rantsoen hier vooraf kan op worden afgestemd.

BESTEL NU!