Agro >> Analyses >> Voederwaardeonderzoek

Voederwaardeonderzoek

Sidebar Image

Ruwvoer tot waarde brengen

Meer melk uit ruwvoer: dat wilt u toch ook? Dat lukt door uw ruwvoer optimaal in te zetten. De ruwvoeranalyses van Eurofins Agro helpen daarbij.

Ruwvoer is een waardevolle en relatief goedkope grondstof voor melk. Door zoveel mogelijk melk uit ruwvoer te produceren, blijven uw voerkosten laag. Onder het kuilplastic ligt een schat aan waardevolle voeding. Een ha grasland levert jaarlijks een kuil op die een waarde van €1.000 vertegenwoordigt.

Hoe zorgt u ervoor dat u ook alles uit ruwvoer haalt? Dat is in praktijk nog niet zo eenvoudig. De voerkosten per 100 kg meetmelk verschillen nogal tussen bedrijven. Deze verschillen komen vooral uit de post ‘aangekocht voer’. De koplopers weten het eigen ruwvoer beter te benutten en hoeven dus minder (meng)voer aan te kopen.

Een kuil wordt vaak een aantal maanden na het oogsten geopend. Is het goed geconserveerd? Wat is de zuurtegraad, de smakelijkheid en hoe zit het met de broeigevoeligheid? Het ruwvoeronderzoek evalueert het succes van oogsten, inkuilen en bewaren. U kunt controleren of u op het juiste moment gemaaid heeft, het bemestingsplan evalueren of de informatie gebruiken om samen met de loonwerker het oogstproces te bespreken. Zorg ervoor dat deze processen goed verlopen. Doel is optimale benutting door hoge voederwaarde en gezonde koeien.

Weten wat je nu voert

Uw eigen ruwvoervoorraad optimaal benutten, is alleen mogelijk als u weet wat u voert. Van elke kuil moet duidelijk zijn wat de voederwaarde is en hoeveel mineralen en spoorelementen de kuil bevat. Door scherpere bemestingsnormen en minder depositie uit het milieu verandert de minerale samenstelling van het voer. Wat in het verleden vanzelfsprekend goed was, kan in de loop van de tijd zijn veranderd. Onvoldoende mineralen en spoorelementen in het rantsoen kosten geld. Denk aan een verminderde vruchtbaarheid, suboptimale ontwikkeling van het jongvee of een slechte start van de lactatie. Weten hoe u moet bijsturen? De cijfers op het analyseverslag geven u het antwoord.