Analyses >> Residu en Veiligheid >> Grond/Plant/Vrucht

Residu in Grond/Plant/Vrucht

Sidebar Image

Residu-onderzoek voor gezond groente en fruit

Het groente en fruit in de supermarkt en de groentewinkel komt uit alle delen van de wereld. Voor optimale groei en smaak is het in meer of mindere mate behandeld met bestrijdingsmiddelen. Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen onderzoekt of er niet teveel pesticidenresidu op de producten is achtergebleven.

Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen onderzoekt jaarlijks meer dan 25.000 verschillende soorten groenten en fruit op de aanwezigheid van residu. Bijvoorbeeld om vast te stellen of de producten voldoen aan de voorwaarden voor certificering of de eisen van de wet. We voeren ook residu-onderzoek uit in het kader van monitoring of bij vermoedens van overschrijding.

Extra controle bij overschrijding

De gevolgen van een te hoge aanwezigheid van residu kunnen ingrijpend zijn. Daarom voeren we bij een geconstateerde overschrijding van de Europese Maximale Residu Limiet altijd gratis een tweede analyse uit. Met deze service van Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen weet u dus zeker dat de gerapporteerde waarde klopt.