Analyses >> Mestanalyses >> Minas Mest

Minas Mest

Sidebar Image

Wilt u inzicht krijgen in de samenstelling van mest om de gehaltes in de bodem op peil te houden? Of bent u mesttransporteur en moet u onderzoek laten doen om te bepalen of u aan de wettelijk eisen voldoet?In beide gevallen bent u bij ons aan het juiste adres.

Efficiënt bemesten op basis van mestanalyse

De optimale inzet van drijfmest luistert nauw. Te krappe bemesting of overbemesting kan nadelige gevolgen hebben voor uw opbrengst. Met een mestanalyse krijgt u inzicht in de samenstelling van de mest. Daarmee kunt u de optimale bemesting bepalen en uw opbrengst maximaliseren.

Op basis van het mestmonster bepaalt Eurofins Agro het drogestofgehalte en de hoeveelheid stikstof, fosfaat, kali, magnesium en natrium. Met het resultaat van deze mestanalyse kunt u uw bemesting optimaliseren, maar ze is niet geldig voor de wettelijk verplichte mestboekhouding.

Mestanalyse voor mestvervoer

Bent u vervoerder van meststoffen? Dan is het uw verantwoordelijkheid dat de mest door een deskundig laboratorium wordt onderzocht. Eurofins Agro kan alle wettelijk vereiste analyses voor u uitvoeren, en bovendien ook vele andere onderzoeken verzorgen.

Eurofins Agro is geaccrediteerd voor mestanalyses volgens het Accreditatieprogramma Dierlijke Mest (AP05). Voor mestintermediairs (transporteurs) biedt Eurofins Agro een uiterst complete dienstverlening aan:

  • We stellen mestpotten en/of sealzakken beschikbaar met bijbehorende kratten en begeleidingsformulieren.
  • Wekelijks worden de mestmonsters opgehaald door een van onze koeriers.
  • De analyseresultaten worden u schriftelijk en elektronisch toegezonden.
  • De analyseresultaten worden als controlebestand ook elektronisch verstuurd naar de Dienst Regelingen in Assen.
  • Indien gewenst kunnen we de schriftelijke analyseresultaten ook versturen naar uw klanten