Analyses >> Mestanalyses >> Mest België

Mest België

Sidebar Image

Efficiënt bemesten op basis van mestanalyse

De optimale inzet van drijfmest is belangrijk! Te krappe bemesting of overbemesting kan nadelige gevolgen hebben voor uw opbrengst. Met een mestanalyse krijgt u inzicht in de samenstelling van de mest. Daarmee kunt u de optimale bemesting bepalen en uw opbrengst maximaliseren.

Op basis van het mestmonster bepaalt Eurofins Agro het drogestofgehalte en de hoeveelheid stikstof, fosfaat, kali, magnesium en natrium. Met het resultaat van deze mestanalyse kunt u uw bemesting optimaliseren. Deze resultaten kunnen zowel gebruikt worden voor eigen oriëntatie als voor de mestbank.

Mestanalyse voor mestvervoer

Bent u vervoerder van mest? Dan is het uw verantwoordelijkheid dat de mest door een deskundig laboratorium wordt onderzocht. Eurofins Agro kan alle wettelijk vereiste analyses voor u uitvoeren, en bovendien ook vele andere onderzoeken verzorgen.

Eurofins Agro is geaccrediteerd voor mestanalyses volgens BAM. Voor mestintermediairs (transporteurs) biedt Eurofins Agro een uiterst complete dienstverlening aan:

  • We stellen mestpotten en/of sealzakken beschikbaar met bijbehorende kratten en begeleidingsformulieren.
  • Wekelijks worden de mestmonsters opgehaald door een van onze koeriers.
  • De analyseresultaten worden u schriftelijk en elektronisch toegezonden.
  • Indien gewenst kunnen we de schriftelijke analyseresultaten ook versturen naar uw klanten