Agro >> Analyses >> Mestanalyses

Mestanalyses

Sidebar Image

Weten wat mest doet

De samenstelling van dierlijke mest varieert enorm per bedrijf. Gemiddelde samenstelling is daarom een onbetrouwbare richtlijn om de bemesting op te baseren.

Hoeveel stikstof (N), fosfaat (P) en kali (K) bevat een kuub mest? En bevat dierlijke mest voldoende organische stof om het gehalte in de bodem op peil te houden? Dit zijn vragen waar alleen een goede mestanalyse antwoord op kan geven. Door uit te gaan van gemiddelde gehaltes kan het nutriëntenaanbod verkeerd worden ingeschat.

Oorzaken van de verschillen tussen mesteenheden zijn:

  • verschillen in rantsoen van de dieren
  • de hoeveelheid spoelwater
  • de minerale samenstelling van diervoeders
  • de samenstelling van de veestapel

Bodemvruchtbaarheid

De resultaten van de mestanalyse is dé basis voor een goede bemestingsstrategie. Ook de toegenomen aandacht voor bodemvruchtbaarheid zorgt ervoor dat agrarische ondernemers steeds vaker willen weten hoe de samenstelling van mest eruit ziet. Bodemvruchtbaarheid wordt meer en meer gezien als de sleutel voor opbrengstverbetering.

Het is zaak om nauwkeurig te weten wat mest doet in de bodem. Organische stof in de mest is een investering in de bodemvruchtbaarheid op langere termijn. Ook P in mest moet worden beschouwd als investering voor de toekomst. Kennis van de bemestende waarde van mest is een hulpmiddel om te sturen op kosten, opbrengst en kwaliteit.

 

Meer informatie

Hebt u vragen over ons voederwaardeonderzoek? Wilt u meer weten over ons aanbod? Via onderstaand formulier kunt u uw vragen stellen. Wij beantwoorden deze zo spoedig mogelijk.