Analyses >> Bemestingonderzoek >> Bemestingsonderzoek

Bemestingsonderzoek

Sidebar Image

De aanvoer van basisvoedingsstoffen fosfor, kalium en zwavel aan de bodem is een essentieel criterium voor het verkrijgen van maximale bodemvruchtbaarheid. Natuurlijke processen in de bodem leiden tot een continue afname van het gehalte aan voedingsstoffen, wat direct wordt weerspiegeld in de opbrengstcijfers. 

Met behulp van regelmatige bodemanalyses kunnen de ontwikkeling en aanvoer in de bodem nauwlettend worden opgevolgd en indien nodig kan tijdig worden ingegrepen. Hiervoor biedt Eurofins Agro individuele bemestingsadviezen aangepast aan uw gewassen zodat u in een oogopslag kunt zien welke bijsturingen noodzakelijk zijn. Naast de analyse van basisvoedingsstoffen biedt Eurofins Agro advies voor behoud van organisch materiaal en biedt Eurofins Agro een kijk in het aanwezige bodemleven, wat in de toekomst steeds belangrijker wordt. 

VRAGEN?                BESTEL NU!