Analyses >> Bemestingonderzoek >> Bemestingsonderzoek Recreatie

Bemestingsonderzoek recreatie

Sidebar Image

Focus op de bodem

Wenst u gebreksverschijnselen te vermijden na de aanleg en tijdens het onderhoud van openbaar groen, grasmatten en tuinen, dan doet u er goed aan te focussen op de bodem. De analyses van Eurofins Agro zijn de basis van een optimale aanleg en onderhoud. Door middel van grondanalyses weet u wat er aanwezig is. Hoeveel organische stof zit er in de bodem? Wat is de zuurtegraad? Hoe zit het met de afwatering en de structuur? Hoeveel voedingsstoffen zitten er in de bodem en zijn deze beschikbaar voor de planten? Zo zorg je ervoor dat openbaar groen of een tuin er niet alleen groen uitziet, maar ook jaren groen kan blijven.

 

Basis voor een goede grasmat

Wat moet er worden bemest? Hoeveel moet er worden bemest? In het analyseverslag van Eurofins Agro ziet u de adviesgift aan nutriënten in kilogram per hectare. Voor een gezonde grasmat is het nodig om naast de chemische karakteristieken, ook rekening te houden met de fysische eigenschappen van de bodem. Voor een goede conditie van het veld moet de toplaag van een sportveld geregeld worden verschraald door het opbrengen van zand: het bezanden. Het bezandingszand moet een korrelgrootte en korrelgrootteverdeling hebben die vergelijkbaar is met de bestaande toplaag. Daarom is het noodzakelijk om van zowel de toplaag als het zand de granulaire samenstelling te weten.

Geen veld is hetzelfde. Een standaardadvies en standaardbemesting leveren niet het maximale resultaat op. Bodemanalyse en uitgekiende bemesting gaan hand in hand. De winst zit in een toegespitst advies, gericht op het onderzochte perceel.

VRAGEN?                BESTEL NU!