Agro >> Agro >> Mestverwerking en Transport

Mestverwerking en Transport

Sidebar Image

Biomassa tot waarde brengen

Voor de handel in en het gebruik van meststoffen bestaat veel wetgeving. De meeste wetgeving is gebaseerd op Europese richtlijnen. Daarnaast is er regelgeving die specifiek voor de Nederlandse markt geldt.

Eurofins Agro weet welke analyses wanneer nodig zijn en helpt u graag met vraagstukken rondom transport en databeheer. Betrouwbaarheid en snelheid zijn daarin onze belangrijkste doelen.

Gebruiksnormen

De meeste analyses die worden verricht in de mest- en compostsector zijn wettelijk verplicht. Waarom? De wetten en regels die door de overheid ingesteld worden, moeten gecontroleerd kunnen worden en gehandhaafd. De producent en de verhandelaar van de mest zijn verantwoordelijk voor het bewijs. De overheid moet kunnen zien hoeveel fosfaat en stikstof er geproduceerd en vervoerd wordt. Alleen dan kunnen de gebruiksnormen gehandhaafd worden.

Groeiend inzicht

Hoewel veel mestonderzoek puur voor wetgevingsdoeleinden gebeurt, reikt ons doel verder. Eurofins Agro zorgt voor groeiend inzicht voor ondernemers in de agrarische sector. Voor agrarische ondernemers willen wij een innovatieve informatiebron zijn. Door wetenschappelijke kennis en kennis uit het veld te verbinden, bieden we concrete handvatten voor productiezekerheid en rendementsverbetering. In de benadering van Eurofins Agro staan bodem, plant en dier centraal. Wij helpen producenten van voedsel (en siergewassen) binnen hun bestaande mogelijkheden meer producten en/of producten van betere kwaliteit te produceren.

 


Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze analysemogelijkheden voor de akkerbouw? Via onderstaand formulier kunt u uw vraag stellen. Wij beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk.