Agro >> Fruitteelt >> Bodemgezondheid

Bodemgezondheid

Sidebar Image

Bodembiologie: een belangrijke schakel!

De gezondheid en vruchtbaarheid van uw bodem wordt bepaald door zowel fysische, chemische als biologische aspecten. Het biologische deel, het bodemleven, wordt nogal eens vergeten, maar is een belangrijke schakel!

Een bodemvoedselwebanalyse laat zien welk bodemleven in uw percelen aanwezig is. Bacteriën, schimmels, protozoën, aaltjes, mijten, wormen; het zijn voorbeelden van bodemleven dat in de grond onder uw voeten aanwezig is. In de bodem is het eten en gegeten worden. Het lijkt soms wel wat op een oorlogsgebied. Een bodemvoedselwebanalyse geeft een goed beeld van de weerbaarheid van de bodem en kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de oorzaak van een slechte plek in het perceel te achterhalen. Ook kunt u het effect van verschillend management, zoals niet-kerende grondbewerking of het gebruik van bodemverbeteraars, monitoren en vergelijken.

Schadelijk bodemleven

Eurofins Agro is ook gespecialeerd in onderzoek naar schadelijk bodemleven: aaltjes. AaltjesAlert is de overkoepelende naam voor het aaltjesonderzoek van Eurofins Agro. Het geeft ondernemers handvatten om een eventuele besmetting effectief aan te pakken.

Om aaltjes te kunnen beheersen is het essentieel om deze tijdig te signaleren en de soorten te weten. AaltjesAlert maakt gebruik van de modernste en meest betrouwbare technieken. Zo bieden wij u een compleet beeld van de schadelijke aaltjes in uw bodem.

AaltjesAlert is beschikbaar voor:

  • akkerbouwgewassen
  • groentegewassen
  • bloembollen
  • fruitteelt
  • boomkwekerijgewassen
  • veehouderij (gras- en maisland)
  • graszodenkwekerijen
  • sportvelden en golfterreinen

Bouwplanadvies

Bij de meeste pakketten kunt u een advies aanvragen voor meerdere gewassen. Het advies geeft informatie over de waardplantgeschiktheid van de opgegeven gewassen en het risico op schade van de gevonden besmettingen. Zo heeft u in één oogopslag een beeld van de aaltjestoestand van het perceel en kunt u doelgericht maatregelen nemen.

Nieuwste technieken

Voor de aaltjesonderzoeken kan Eurofins Agro diverse analysemogelijkheden inzetten, van microscopisch onderzoek tot de nieuwste mogelijkheden van DNA-onderzoek. U kunt verder bij ons terecht voor specialistische analyses voor aardappelmoeheid (AM), stengelalen witrot en bijvoorbeeld Meloidogyne intensief.

 

 

Meer informatie

Hebt u vragen over ons bodemgezondheidsonderzoek? Wilt u meer weten over ons aanbod? Via onderstaand formulier kunt u uw vragen stellen. Wij beantwoorden deze zo spoedig mogelijk.