Boomteelt >> Bemestingonderzoek >> Vlaamse wetgeving

Vlaamse Wetgeving

Sidebar Image

P-Classificatie 

In het vijfde Mestactieprogramma is vastgelegd dat de fosfaatbemestingsnorm afhangt van de hoeveelheid plantbeschikbaar fosfor. Op basis van de bemestingsnorm en de hoofdteelt worden percelen ingedeeld in 4 klassen. 

klasse  P-beschikbaarheid  Akkerland (mg P/100gr. droge grond) Grasland (mg P/100gr. droge grond)
Klasse I Laag  ≤12 ≤19
Klasse II Streefzone >12 - ≤18 >19 - ≤25
Klasse III Matig hoog >18 - ≤40 >25 - ≤50
Klasse IV Hoog >40 >50

Bodemanalyses mogen maximaal 5 jaar oud zijn voor de classificatie, te tellen vanaf het jaar na staalname. Na de geldigheidsduur van de klasse-indeling, stijgt de klasse van het betrokken perceel met 1 klasse per 5 jaar indien u geen nieuw staal laat nemen. 

Eurofins Agro is een erkend labo dat u kan bijstaan in de bodemanalyse voor P-classificatie verlaging. Via het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) kan u via de toepassing SNAPP uw aanvraag insturen.

Hoe verloopt een aanvraag via SNAPP?

  1. Meld u met uw electronische identiteitskaart aan op het Mestbankloket.
  2. Selecteer de percelen waarvoor een nieuwe fosforklasse wenst aan te vragen
  3. Kies Eurofins Agro als labo
  4. Onze staalnemer neemt in de komende dagen contact met u op voor de staalname.

 

MTR-regelgeving

 Voor de wetgeving rond MTR-randvoorwaarden dient de pH en het organisch koolstofgehalte in de bodem bepaald te worden. Deze bepaling kan het hele jaar door uitgevoerd worden. U kan deze analyse combineren met bemestingsonderzoek in het voorjaar. Zo ben u in orde voor de wetgeving en kan u met de opgestelde bemestingadviezen aan het werk om uw landbouwgrond optimaal te bemesten.

Hoe weet u of een analyse moet laten uitvoeren?

Per schijf van 5 ha (excl. grasland of permanente bedekking) moet u een analyse kunnen voorlegggen die niet ouder is dan 5 jaar. 

BESTEL NU!