Boomteelt >> Bemestingonderzoek >> Nitraat onderzoek

Nitraat onderzoek

Sidebar Image

Eurofins Agro biedt specifieke pakketten aan voor het onderzoek van stikstof in de bodem. Naast het wettelijke deel kan u in deze pakketten de nodige parameters terugvinden die uw bedrijfsuitvoering enkel ten goede zullen komen. Hierbij kan u dus het verplichte aan het nuttige koppelen. 

Derogatie

Voor derogatie dient u drie parameters te laten onderzoeken: plantbeschikbaar fosfaatgehalten, ammoniumstikstof en nitraatstikstof. Er moet 1 staal genomen worden per begonnen schijf van 20 ha van de totale bedrijfsoppervlakte. De stalen die u laat nemen voor derogatie kan u laten gelden voor P-classificatie door deze aan te melden via SNAPP met de opmerking 'stalen voor derogatie'.

De stalen dienen genomen te worden tussen 1 januari en 31 mei.

Nitraatresidu onderzoek 

Nitraatresidu bepaling is een maatregel van de overheid om de hoeveelheid reststikstof die aanwezig blijft op het land na het groeiseizoen in kaart te brengen. Hierbij zijn 3 mogelijkheden waarbij u dit moet laten uitvoeren. 

  1. Uw perceel werd geselecteerd door de VLM voor analyse. Hierbij wordt de bepaling uitgevoerd door een labo aangeduidt door de VLM. Indien hierbij een hoger gehalte reststikstof dan u verwacht wordt gemeten kan u door Eurofins Agro een tegenanalyse laten uitvoeren.
  2. U doet aan derogatie. De percelen die hierbij geannalyseerd moeten worden kan u aan Eurofins Agro doorgeven, waarna wij overgaan tot staalname en annalyse.
  3. U had in vorig jaar een te hoge nitraatresidu waardoor verdere opvolging van nitraat op uw perceel/percelen vereist is. 

De stalen worden genomen in de periode van 1 oktober tot 15 november. 

Wetgeving groentepercelen 

Deze wetgeving vraagt de parameters nitraatstikstof en ammoniumstikstof te bepalen. Voor meerjarige teelten moet 1/6 van het aantal hectare bemonsterd worden. Voor niet-meerjarige teelten of combinatieteelt geldt 1/2 van het aantal hectare. De som van deze 2 aantallen (afgerond naar boven) geeft het aantal stalen die moeten genomen worden.