Agro >> Agro >> Boomteelt

Boomteelt

Sidebar Image

Specialistische kennis voor efficiënte productie

De Nederlandse boomteelt is een topsector waar Eurofins Agro graag met specialistische kennis op het gebied van bodem, bemesting en plantgezondheid een bijdrage aan levert. Wij bieden tal van analyses die u helpen bij een optimale teelt.

Al boomteler is efficiënte productie belangrijk. Bodem en bemesting spelen daarbij een belangrijke rol en zijn letterlijk de grond onder uw bedrijf. Niet alleen bemesting, maar ook bodemgezondheid en boomgezondheid beïnvloeden deze productie in positieve of negatieve zin. Gelukkig is er op deze terreinen qua onderzoek veel te doen. Op het gebied van bodemvruchtbaarheid bijvoorbeeld is de kennis de laatste decennia enorm toegenomen waardoor wij u zeer gericht advies kunnen geven. Bodemvruchtbaarheid is bij ons de basis. Daar kunt u niet tegenop bemesten. Tegelijkertijd is het geen vaststaand gegeven. Wij bieden informatie om bodemvruchtbaarheid op peil te houden of te verbeteren.

Alle belangrijke bodeminfo op een rij

Ons bijmestonderzoek houdt altijd rekening met de voorraad aan nutriënten die in de grond aanwezig is en die door middel van buffering nageleverd kunnen worden. De bodem is meer dan nutriënten. In onze grondanalyses krijgt u belangrijke info over bodemstructuur, beregening (pF-curve), bodemleven en organische stofmanagement.

De nieuwste technieken

Ook op het gebied van bodemgezondheid heeft de ontwikkeling niet stilgestaan. De nieuwste DNA-technieken geven zekerheid over de aanwezigheid van aaltjes. Wij beschikken daarbij over een enorme database.

Voor gegevens over boomgezondheid kunnen wij DNA-techniek inzetten om schadelijke bacteriën en schimmels op te sporen, al voordat eventuele schade zichtbaar is aan de boomplanten. Op het gebied van plantgezondheid kunnen onze PlantDoctors u persoonlijk adviseren en helpen bij een plan van aanpak. Fytosanitaire zaken zijn een grote uitdaging voor boomtelers. Wij denken graag met u mee.


Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze analysemogelijkheden voor de boomteelt? Via onderstaand formulier kunt u uw vraag stellen. Wij beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk.