Tijdig aanvragen transport

Eurofins voert haar analyses uit binnen het ISO 17025 kwaliteitssysteem, gekoppeld aan opgelegde officiële analyseprocedures (WAC, CMA,…).

Een belangrijk aspect bij het uitvoeren van analyses is de conserveringstermijn. Dit is de termijn tussen de monsternamedatum en de datum waarop het laboratorium analyses uitvoert.

Voor een belangrijk aantal parameters is deze termijn beperkt tot 24u resp 48u. Dit maakt dat monsters welke genomen worden ook zo snel mogelijk op het laboratorium dienen toe te komen.

Voor u als opdrachtgever is het belangrijk om de transportaanvraag en de datum van monstername goed op elkaar af te stemmen, namelijk de transportaanvraag (welke minimaal 24u op voorhand dient te gebeuren) dient dus VOOR de monstername te gebeuren. Het staal welke u wenst te nemen dient dus zo kort mogelijk bij de datum/uur van ophaling te liggen.

Bijvoorbeeld als u op maandag een staal neemt en gelijktijdig een transportaanvraag verstuurd, zal het monster pas op dinsdag worden opgehaald. Hierdoor zal dus voor de kritische parameters de kritische termijn reeds overschreden zijn, en dienen er opmerkingen op het rapport te worden geplaatst.

Ook monsters welke op vrijdagnamiddag worden aangeleverd of opgehaald, zullen in de meeste gevallen niet meer tijdig in behandeling kunnen genomen worden.

Niettegenstaande wij als laboratorium alles in het werk stellen om uw analyses zsm te starten en dus opmerkingen (disclaimers) te vermijden, is dit niet steeds een evidentie.

Wij vragen u als opdrachtgever dan ook om in de mate van het mogelijke met bovenstaande rekening te willen houden.

Mocht u over dit onderwerp nog vragen hebben kan u steeds met ons contact opnemen.

Updated by: bdqu
Last updated: 17 April 2015