Monsterconservering en recipiënten

 Zoals u weet hebben grondmonsters volgens het CMA/1/B - 'Monsterconservering en recipiënten' een conserveringstermijn van 4 kalenderdagen of 1 maand indien het bodemmonster in methanol wordt gesuspendeerd.
In deze periode van 4 kalenderdagen dient u uw boorstaat te evalueren en vervolgens de gewenste monsters en daarbij horende analyseopdracht aan het labo over te maken.
In de praktijk kon het gebeuren dat het monster voor de analyse van vluchtigen cfr het CMA niet tijdig werd geconserveerd met als gevolg dat de analyseresultaten met een opmerking werden gerapporteerd.

Om dit te voorkomen heeft Eurofins diverse acties genomen om het veiligstellen van monsters te versnellen en tijdens het weekend te waarborgen.

Graag lichten wij u deze service nader toe via monsterconservering en recipiënten.

Updated by: bdqu
Last updated: 17 April 2015