Cryogeen malen

Mogelijks bent u al eens gecontacteerd geweest door uw projectcoördinator met de vraag of een monster wegens de aanwezigheid van te veel stenen cryogeen gemalen mag worden.

-       CMA/5/B.4 Monstervoorbehandeling - bodem - punt 3.1 & 3.2:

"Het laboratoriummonster (pot van 375 ml) wordt uit de oorspronkelijke recipiënt genomen, uitgespreid en manueel omgezet. Bodemvreemde materialen (CMA/2/II/A.11) worden verwijderd. Indien na visuele beoordeling deeltjes groter dan 4 mm aanwezig zijn, dient het monster gezeefd te worden over een zeef met maaswijdte van 4 mm. De zeefrest moet verwijderd worden."

Dit afzeven kan tot gevolg hebben dat de resterende grondfractie onvoldoende is om de gevraagde analyses uit te voeren of om een representatief mengmonster samen te stellen.

Het labo dient in deze fase met de opdrachtgever te overleggen welke stappen er dienen genomen te worden voor de uitvoering van de opdracht. Hierbij stellen zich de volgende mogelijke oplossingen:

-       U geeft uw akkoord om het monster cryogeen te malen

-       U stelt voor om een ander veldmonster in behandeling te nemen

-       U laat het betreffende analysemonster uit de opdracht schrappen

In afwachting van uw instructie zal het betreffende monster, ook indien het spoed betreft, onbehandeld blijven. Andere aangemelde analysemonsters worden zonder vertraging in behandeling genomen. De gehele opdracht zal gevalideerd worden zodra alle analysemonsters in de opdracht geanalyseerd zijn. Hierbij dient u rekening te houden dat de analysetermijn van het laatst in behandeling genomen analysemonsters bepalend is. Om vertragine van opdrachten waar cryogeen malen gewenst is te voorkomen, dient u cryogeen malen in uw opdracht aan te melden.

Wanneer het labo het in behandeling genomen monster niet cryogeen mag malen maar dient te vervangen door een ander veldmonster of te schrappen zal er een kost voor de reeds uitgevoerde bewerkingen worden aangerekend.

Om deze bijkomende kost en langere analysetermijn te voorkomen adviseren we u om, zoals beschreven staat in CMA/1/A.1, tijdens de monstername stenen en bodemvreemde materialen reeds 'in situ' te verwijderen.

"Indien niet-natuurlijke stenen en/of bodemvreemde materialen zoals bijvoorbeeld steenslag, betonpuin, plastiek, behandeld hout in het opgeboorde materiaal aanwezig zijn wordt, voor analyse op niet-vluchtige parameters, aanbevolen om deze materialen reeds op het veld uit het bodemstaal te verwijderen."

Ondanks het gegeven dat er in de boorstaat, welke u gebruikt om de analysemonsters te selecteren, staat vermeld dat er géén stenen in het monster aanwezig zijn dienen we vast te stellen dat dit niet steeds in overeenstemming is met onze bevindingen op het ontvangen monster. Het oordeel dat uw monster niet als dusdanig in analyse kan genomen worden gebeurt steeds door minstens twee ervaren laboranten zodanig dat onze beslissing gefundeerd wordt genomen.

 

Link naar CMA: 

CMA/1/A.1

Vaste deel van de aarde

CMA/5/B.4

Bodem

 

Updated by: bdqu
Last updated: 17 April 2015