Eurofins, uw garantie voor kwaliteit

Eurofins Environment Testing Belgium groepeert 3 vestigingen en heeft sinds zijn oprichting steeds het accent gelegd op kwaliteit en continuïteit. Deze niet aflatende inspanningen hebben binnen onze onderneming geleid tot de aanstelling van een onafhankelijke kwaliteitsverantwoordelijke waardoor de kwaliteitsgarantie eveneens op het bedrijfsintern en administratief vlak wordt opgevolgd, en waar nodig bijgestuurd.

Onze vele inspanningen zijn beloond en Eurofins Environment Testing Belgium werd geaccrediteerd door BELAC onder het nummer 269-TEST overeenkomstig de criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 17025:2005. Hierbij vindt u het accreditatiecertificaat en de bijlage bij het certificaat.

Hieronder vindt u een overzicht van onze erkenningen (onder voorbehoud van wijziging)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

OVAM afvalstoffen : analysepakketten A.3, A.3.1 en A.3.2: i.s.m. Eurofins Analytico te Barneveld (NL). (Zie http://www.eurofins.nl/nl/services/milieu/kwaliteitsborging.aspx)

OVAM afvalstoffen : analysepakketten A.2.2 en A.5.2

OVAM bodem : vanaf 01/06/2010 i.s.m. Eurofins Analytico te Barneveld (NL).  (Zie  http://www.eurofins.nl/nl/services/milieu/kwaliteitsborging.aspx )

FAVV

Vlaamse Regering : lucht
Vlaamse Regering : wateranalyse

Waalse Regering : afvalstoffen - vanaf 21/04/2008 i.s.m. Eurofins Analytico te Barneveld (NL). (Zie  http://www.eurofins.nl/nl/services/milieu/kwaliteitsborging.aspx )
Waalse Regering : Decreet 5 december 2008 : erkend laboratorium
Waalse Regering : Wateranalyse

Gecertificeerd milieumanagementsysteem conform ISO 14001:  Certificaat ISO 14001-NL

 

Download hier onze algemene voorwaarden: Nederlands, Frans, Engels.

 

Updated by: BCPL
Last updated: 09 November 2015