tox
Toxicologie / Criminalistiek

Chemiphar voert, onder leiding van een expert-toxicoloog, onderzoeken uit op het vlak van de analytische toxicologie met toepassingen in de forensische toxicologie en criminalistiek. Analysesn worden uitgevoerd in opdracht van parketten en rechtbanken, of op vraag van branddeskundigen, bedrijven of particulieren. De afdeling beschikt over meerdere accreditaties, erkenningen en vergunningen.

De meest voorkomende onderzoeken zijn:

  • Impact van toxische agentia op het menselijk lichaam, zoals geneesmiddelen, verdovende middelen en psychotrope stoffen, gassen, solventen (alcohol), fytofarmaceutische produkten (insekticiden) en zware metalen
  • Onderzoek van urine op de aanwezigheid van verdovende en psychotrope stoffen (workplace drugtesting)
  • Kwantitatieve bepaling van verdovende en psychotrope stoffen in het kader van de verkeersveiligheid
  • Onderzoek van tabletten, vloeistoffen, plantenmateriaal… op de aanwezigheid van geneesmiddelen, verdovende en psychotrope stoffen en toxische bestanddelen
  • Onderzoek naar de aanwezigheid van brandversnellers in asresten
  • Onderzoek naar de bepaling van kruitsporen (=schotresidu's) op handen
  • DNA-fingerprinting aan de hand van Short Tandem Repeats, als toepassing bij forensisch onderzoek, vaderschapstesten, en humane identificatie
  • Bepaling van lengte-polymorfismen D3S1358, vWA, FGA, Amelogenine, TH01, TPOX, CSF1PO, D5S818, D13S317, D7S820, D21S11, D18S51, Penta E, Penta D, D16S539, D8S1179, D2S1338, D19S433, D12S391, D2S441, D10S1248, D22S1045, D1S1656, DYS389I, DYS389II, DYS439, DYS438, DYS392, DYS437, DYS393, DYS19, DYS390, DYS391, DYS385 a/b, DYS576, DYS448, DYS481, DYS549, DYS533, DYS570, DYS635, DYS643, DYS458, DYS456 en Y-GATA-H4 aan de hand van STR-Loci
  • Sekwentie-bepaling op humane mitochondriën van de HV1 en HV2 Regio, als toepassing bij forensisch onderzoek.
Updated by: MBerkleef_BE
Last updated: 18 January 2016