Diensten : Milieu, Voeding, Mestdecreet en Producten

De diensten die Eurofins Belgium aanbiedt bestrijken de domeinen milieu, voeding, drinkwater en productonderzoek voor stoffen gaande van metalen over anorganische stoffen en organische micropolluenten tot microbiologische contaminaties.

milieu Voeding productanalyse

4 laboratoriums in 1 onderneming :

Milieulaboratorium : analyses in het kader van bodem, grondwater, slib, adsorptiebuisjes, afvalstoffen, compost

Residulaboratorium : analyses van residuen in de meest verscheidene matrices zoals groenten en fruit, verpakkingen, milieugerelateerde matrices, veevoeding en meststoffen

Research laboratorium : zowel op toegepast milieu-onderzoek als analytisch onderzoek

Landbouwkundig laboratorium : analyses op landbouwkundige matrices waarbij de Europese, nationale en gewestelijke wetgeving nauwkeurig wordt opgevolgd

 

Updated by: bdqu
Last updated: 17 April 2015