Eurofins

De Eurofins groep van laboratoria is actief in 39 landen en vertegenwoordigt meer dan 250 laboratoria, 25,000 medewerkers en meer dan 130,000 analyse methoden.

In 2014 is Eurofins uitgebreid met 25 laboratoria en in 2015 zijn er nog eens 19 laboratoria bijgekomen. Eurofins heeft in de periode van 2012 naar 2015 een omzetgroei van EUR 1 naar 2 miljard gerealiseerd. In de periode van 2016 naar 2020 wil Eurofins de omzet opnieuw verdubbelen naar EUR 4 miljard.

Eurofins is wereldleider in analyses voor de voedings- en farmaceutische sector. Eurofins is eveneens nummer één wereldwijd in milieu-onderzoek en één van de globale marktleiders in Agroscience, Genomics en Centraal Laboratorium services.

Wereldwijd is Eurofins gestructureerd in de globale divisies Pharma, Food, Environment en Forensics.

Via de Belgische laboratoria met vestigingen te Nazareth, Brugge en Wingene, kan u voor de genoemde activiteiten beroep doen op de lokale expertise.

 

MILIEU

Als grootste milieu analyse dienstverlener in België kan u op Eurofins beroep doen op een uitgebreid scala aan diensten. Zowel analyses in het kader van bodem en grondwater onderzoeken, waterbodem analyses, alsook afvalwater controles, emissiemetingen ed. behoren tot de dagelijkse activiteiten. Naast een eigen staalname dienst kan u ook beroep doen op ons laboratorium OCB voor het uitvoeren van bouwtechnische proeven (asfalt, granulaten, geotextiel).

Sinds januari 2013 worden de milieuactiviteiten in België gecentraliseerd in onze vestiging te Nazareth.

 

FOOD-PHARMA

De vennootschap Chemiphar NV is sinds januari 2013 opgesplitst in twee juridische entiteiten, nl. Eurofins Food Testing Belgium NV en Eurofins Pharmaceutical Product Testing Belgium NV. Beide entiteiten blijven volledig operationeel in Brugge. Eurofins Food Testing Belgium voert alle routine microbiologische en chemische analyses uit voor de voedingssector. Sinds de toetreding tot de Eurofins-groep is het gamma aan chemische parameters zeer sterk uitgebreid. Hiervoor wordt samengewerkt met de competence centers in Europa waardoor niet-routine parameters (zoals vitamines, mycotoxines, pesticiden, dioxines en PCB's, allergenen, GGO's, DNA-onderzoek,…) kunnen aangeboden worden, met de meeste parameters onder accreditatie. Eurofins Pharmaceutical Product Testing Belgium NV voert microbiologische en chemische analyses uit in farmaceutische en cosmetische grondstoffen en afgewerkte producten.

 

FORENSICS

Eurofins Forensics Belgium BVBA blijft eveneens operationeel in Brugge. Hier worden onderzoeken uitgevoerd op het vlak van de analytische toxicologie met toepassingen in de forensische toxicologie en criminalistiek.

 

Eurofins Belgium staat voor een gewaarborgde kwaliteit, met als basis een ISO 17025 accreditatie welke vertaald is in een zeer uitgebreide scope aan gevalideerde methodes. Voor de diverse deeldomeinen beschikt Eurofins over de vereiste erkenningen.

Door een structuur van competence centres, beschikken wij binnen de Eurofins Scientific groep in Europa en de rest van de wereld over een uitgebreide reeks methoden, gekoppeld aan een hoog kennisniveau en expertise.

Via uw lokale contacten kan u gebruik maken van de diensten van ons internationaal netwerk.

Updated by: bdqu
Last updated: 28 September 2016